CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN  24 IUNIE  2014, ORELE 14,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre pentru completarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

         

2.     Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului  Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotărâre  privind aprobarea încadrării  drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2014-2015.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, pentru finanțarea expertizării tehnice a construcțiilor cu destinația de locuințe multietajate situate în  județul Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

5.     Proiect de hotărâre privind acordul pentru executarea unor lucrări la spațiile ocupate de Instituția Prefectului-Județul Teleorman în imobilul Palatul administrativ, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor pentru proiectul ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră”.

              INIȚIATOR: Bălan Ilie-vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman 

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

  

10.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții  ale   Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.  Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman a domnului Bălan Ilie.

INIȚIATOR:  Consilieri Județeni

 

14.   Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.   Diverse.