CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 21 OCTOMBRIE 2014, ORELE 13,00

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de asociere dintre județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Teleorman în vederea promovării unor interese comune.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre privind asocierea dintre județele Teleorman, Giurgiu, Dâmbovița și Argeș în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport interjudețean.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotărâre privind asocierea dintre județele Teleorman, Giurgiu și Argeș în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport interjudețean.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spațiul situat în municipiul Alexandria, strada Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 2, proprietate publică a județului Teleorman.

INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

5.     Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

6.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu medical din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman.

INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

7.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Alexandria.

          INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

 

 

 

 

8.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.     Proiect de hotărâre privind repartizarea  pe  unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20 % din  cota  de 18,5  % din impozitul pe venit, precum  și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.                  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.                  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare la 30 septembrie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman și Camera Agricolă Județeană Teleorman, pe anul 2015.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

14.                 Diverse.