CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN  20 NOIEMBRIE  2014, ORELE 14,00

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APA SERV S.A.

            INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Gălăteni a unui imobil, proprietate privată a județului Teleorman.

            INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la  imobilul situat în Municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 12-14, proprietate publică a județului Teleorman.

            INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în orașul Zimnicea, str. Primăverii, nr. 2, proprietate publică a județului Teleorman.

            INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr. 156 din 15 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare.

            INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2015.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 12 din 11 februarie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

               INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie  2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 108 din 24 iunie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Diverse.