CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

  

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN 19 AUGUST  2014, ORELE 14,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu din imobilul Centrul de sănătate “Regele Carol I” Deparați, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 18 ianuarie 2013.

                   Inițiatori: Președintele Consiliului Județean Teleorman și secretarul județului

 

4.     Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 21 din 30 ianuarie 2014.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru proiectarea și execuția lucrărilor la unele drumuri din județul Teleorman în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale produse de inundații în perioada aprilie – august 2014.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman