CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

Nr. 9663 din 18 august 2014

  

A  N  U  N  Ț

 

         În temeiul prevederilor art. 94, alin. (2), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare se aduce la cunoștință publică locuitorilor județului Teleorman , în ziua de marti, 19 august 2014, orele 14.00, în sala mare de ședințe a Consiliului județean se va desfășura ședința extraordinară a Consiliului județean, cu următoarea:

 

 

ORDINE DE ZI:

                

 

1.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu din imobilul Centrul de sănătate “Regele Carol I” Deparați, proprietate publică a județului Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 18 ianuarie 2013.

 

4.     Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman.

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 21 din 30 ianuarie 2014.

 

6.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017.

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014. 

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru proiectarea și execuția lucrărilor la unele drumuri din județul Teleorman în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale produse de inundații în perioada aprilie – august 2014.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț