CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

  

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN  18 MARTIE  2014, ORELE 15,00

 

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 102 din 28 august 2009.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 103 din 28 august 2009.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013.

 

4.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014.