CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN  17 DECEMBRIE  2014, ORELE 14,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 173 din 29 septembrie 2014.

INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui imobil, proprietate privată a Județului Teleorman, către Comuna Gălăteni, prin Consiliul Local al Comunei Gălăteni .

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.

INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu, proprietate publică a județului Teleorman, Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, Filiala Teleorman.

INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

  

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul al patrulea al anului 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.  Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor retinute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, și pentru cofinanțarea de proiecte de dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură, pentru anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și  funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 26 iulie 2013.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 

14.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare .

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.   Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Șefu Olguța.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

16.   Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

17.   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

18.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  19.   Diverse.