CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN  15 IULIE  2014, ORELE 14,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

         

2.     Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului  Județean Teleorman nr.  84  din 21 iunie 2012.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a unităților administrativ-teritoriale deservite de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Videle prin înființarea unui nou serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor în comuna Gratia.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului minim de pornire a licitației publice pentru închirierea unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

5.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate unor operatori de transport rutier.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES)”, faza Studiu de fezabilitate.

INIȚIATOR: Zavera Niculae - vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman 

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

  

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie  2014

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 30 septembrie 2009.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

14.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 30 septembrie 2009.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 7 ianuarie 2011.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

16.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 70 din 28 aprilie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

17.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

18.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 95 din 27 mai 2013.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

19.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

20.     Diverse.