CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

ORDINEA DE  ZI

 

A ȘEDINȚEI CONVOCATĂ DE ÎNDATA

A CONSILIULUI JUDEȚEAN

DIN 27 DECEMBRIE 2012, ORA 16,00

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 110 din 20 septembrie 2012.

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2012.

 

                3. Diverse.