CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  23 MARTIE  2011, ORELE 17,00

 

  

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 2011.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, operatorului de transport rutier S.C. “Alpin Star” S.R.L., precum și a tarifului utilizat.

 

4.     Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi, pentru care s-a preluat managementul asistenței medicale.

 

5.     Diverse.