CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

ORDINEA DE  ZI

 

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN  23 FEBRUARIE  2011, ORELE 11,00

 

1.     Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în bugetul propriu al județului pe anul 2012.

 

2.     Proiect de hotărâre privind utilizarea diferenței din excedentul bugetar înregistrat la 31 decembrie 2011, pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de Dezvoltare, pentru anul 2012.

 

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2012.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 169 din 27 decembrie 2011.

 

5.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport rutier S.C. Interagro S.R.L. pentru traseele Izvoarele – Smîrdioasa – Bragadiru – Zimnicea și Turnu Măgurele – Vînători – Zimnicea.

 

6.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Lavcom S.R.L. pe traseul TR 036 Turnu Măgurele – Lița - Beciu.

 

7.     Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

8.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de orientare școlară și profesională a Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman.

 

9.     Diverse.