CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI DE CONSTITUIRE

A CONSILIULUI JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

  

 

1.     Alegerea comisiei de validare.

2.     Validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la data de 10 iunie 2012.

3.     Depunerea jurământului de către consilierii județeni.

4.     Constituirea Consiliului Județean Teleorman.

5.     Alegerea vicepreședinților consiliului județean.

6.     Organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale consiliului județean.