CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN  21 DECEMBRIE  2012, ORELE 11,00

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind  desemnarea unui vicepreședinte pentru a exercita atribuțiile președintelui consiliului județean pe perioada în care această funcție este vacantă. 

  

2. Diverse.