CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  20 SEPTEMBRIE  2012, ORELE 11,00

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 64 din 18 mai 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 18 mai 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 66 din 18 mai 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria, pe anul 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru anul 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 22 din 3 februarie 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 50 din 20 aprilie 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Teleorman, a obiectivelor din cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman” nr. 2002/RO/16/P/PE/024.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman și a trei consilieri județeni pentru a face parte din Comitetul de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care ține registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale ale Județului Teleorman.

 

 1.  Diverse.