CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  20 APRILIE  2012, ORELE 17,00

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2012.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2012.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman,  pentru anul 2012.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol,  pentru anul 2012.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională,  pentru anul 2012.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman,  pentru anul 2012.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman, a proiectului de management și a duratei pentru care se va încheia contractul de management.

 

8.     Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului Muzeului Județean Teleorman - instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

9.  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 47 din 22 aprilie 2011.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare și execuția bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 martie 2012.

 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de rambursare a facilității, de la 30 de luni la 33 luni, respectiv până la 16.08.2012, la Contractul de Linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale, nr.27/17.11.2009.

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Lavcom S.R.L., precum și a tarifului utilizat.

 

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. Transiscom Impex S.R.L. pentru traseele Alexandria-Buzescu-Mavrodin și Plosca-Călinești-Mavrodin.

 

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. Bălășescu I.J. S.R.L. pentru traseele Videle-Ciolănești și Drăgănești Vlașca-Videle (Parc 13 Zăvestreni).

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al redevenței pentru un spațiu medical situat în clădirea ,,Dispensar și farmacie” din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

 

17. Diverse.