CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  18 MAI  2011, ORELE 11,00

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

 

4.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2012.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Județean Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 7 ianuarie 2011.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. pe anul 2011 și a bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2012.

 

10.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea “Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului, pentru localitățile Turnu Măgurele și Zimnicea.

 

11.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2012.

 

12.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman, pentru anul 2012.

 

13.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2012.

 

14.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2012.

 

15.      Diverse.