CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  15 NOIEMBRIE  2012, ORELE 16,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate județului Teleorman prin anexa nr.7 la O.U.G. nr. 61 din 27 octombrie 2012, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

 

2.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate județului Teleorman prin anexa nr.8 la O.U.G. nr. 61 din 27 octombrie 2012, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.65 din 18  mai 2012.

 

4.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.66 din 18  mai 2012.

 

5.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.110 din  20 septembrie 2012.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 95 din 30 iulie 2009, modificată și completată.

 

7.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2012.

 

8.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 22 din 3 februarie 2012.

 

9.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene “Marin Preda”

 

10.   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria.

 

11.   Proiect de hotărâre privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2012-2016.

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil începând cu data de 1 mai 2013.

 

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia pe anul 2012.

 

14.    Diverse.