CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  18 DECEMBRIE  2012, ORELE 11,00

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziției Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 649 din 23 noiembrie 2012.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 64 din 18 mai 2012.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 18 mai 2012.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 66 din 18 mai 2012.

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 110 din 20 septembrie 2012.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 22 din 3 februarie 2012.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de arbitraj în litigiul cu Wilhelm Geiger GMBH&CO. K.G. aflat pe rolul Curții de arbitraj comercial internațional.

 

8.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2012.

 

9.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

10.   Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2013.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare și execuția estimată a bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul IV al anului 2012.

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculești, în anul 2013.

  

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, în anul 2013.

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

 

15.   Diverse.