CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

ORDINEA DE  ZI

 

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN 7 DECEMBRIE  2011, ORELE 11,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2011.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 142 din 15 noiembrie 2011.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a activului și pasivului Serviciului de Exploatații Piscicole către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

 

5.     Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2012.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 24 aprilie 2008.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu unele unități administrativ-teritoriale pentru participarea la “Programul privind măsurile de protecție a mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în județul Teleorman, pe perioada 2011-2020”.

 

9.     Diverse.