CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN 30 AUGUST  2011, ORELE 11,00

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din spitalele al căror management a fost transferat către Consiliul Județean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2011.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2011.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2011.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

9.     Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

10.    Diverse.