CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN  28 DECEMBRIE  2011, ORELE 11

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2011.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 142 din 15 noiembrie 2011.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 2 din 7 ianuarie 2011.

 

5.     Proiect de hotărâre privind repartizarea a 237.000 lei, reprezentând creșterea sumei din cota de 21% din impozitul pe venit realizat față de impozitul pe venit estimat pentru anul 2011 pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2011.

  

6.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din T.V.A. și din cota de 18,50% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2012.

 

7.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritorialer a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.

 

8.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județului, pentru finanțarea unor drepturi privind acordarea de produse lactate și de panificație, acordarea de miere de albine, și a cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli, pe anul 2012.

 

9.     Diverse