CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN 27 SEPTEMBRIE  2011, ORELE 11,00

 

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008.

 

2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2011.

 

3.     Diverse.