CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  24  IUNIE  2011, ORELE 17,00

 

 

 

1.     Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Vătafu Teodor Cătălin, prin demisie.

 

2.     Proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

 

3.    Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2011.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2011.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2011.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2011.

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2011.

 

9.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2011.

 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2010.

 

11.   Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetățenilor din județul Teleorman asupra desființării județului Teleorman.

 

12.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011.

 

13.  Proiect de hotărâre privind propunerea de desființare a Centrului de Sănătate “Regele Carol I” Deparați, comuna Trivalea-Moșteni, județul Teleorman.

 

14.  Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul” pentru a vota favorabil modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de apă și canalizare.

 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007 privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman.

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din programul integrat de gestionare a calității aerului pentru localitățile Turnu Măgurele și Zimnicea.

 

18. Proiectul de hotărâre privind încheierea Convenției cu privire la publicarea hărții oficiale a județului Teleorman.

 

19. Diverse.