CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  22  APRILIE  2011, ORELE 11,00

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea termenului de depunere a proiectului de management de către managerul Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2011.

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, Situații de Urgenț㔠Sud Muntenia, pentru anul 2011.

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2011.

 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman Alexandria, pentru anul 2011.

 

6.  Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 11 februarie 2011.

 

7.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011.

 

8.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 6, 7, 10, 11 și nr. 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, în valoare de 20.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes județean.

 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 37 din 27 martie 2011.

 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești a imobilului în care își desfășoară activitatea, proprietate publică a județului Teleorman.

 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia a imobilului în care își desfășoară activitatea, proprietate publică a județului Teleorman.

 

13. Proiect de hotărâre privind conservarea și asigurarea pazei la un imobil, proprietate publică a județului Teleorman.

 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare între Ministerul Mediului – Unitatea de Management și Consiliul Local Gratia pentru implementarea comună a proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunea de funcționare, dezvoltare și execuția bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 martie 2011.

 

17. Diverse.