CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  19  IANUARIE  2011, ORELE 11,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului, în domeniul public al județului Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un bun imobil, proprietate publică a județului Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de împuterniciții Consiliului Județean Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnice și a indicatorilor  tehnico – economici pentru proiectul ,,Eficientizarea consumului de energie termică la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Spitalul de Psihiatrie Poroschia  și Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci, în fază studiu de fezabilitate”.

 

6.     Diverse.