CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN  15 DECEMBRIE  2011, ORELE 10,00

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare și execuția estimată a bugetului împrumuturilor interne, pentru trimestrul IV al anului 2011.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Interjudețean (P.A.T.Z. – I.J.) aferent investiției “Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunăre – Centrala Hidroelectrică Islaz”.

 

5.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria, pentru anul 2011.

 

7.     Diverse.