CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 

ORDINEA DE  ZI

 

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  14 SEPTEMBRIE  2011, ORELE 11,00

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA și din cota de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2012 și estimările pentru anii 2013-2015.

 

2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

4.     Diverse.