CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  11  FEBRUARIE  2011, ORELE 11,00

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind măsurile de protecție a mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în județul Teleorman, pe perioada 2011-2020.

 

2.     Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. “EUROBAC” SRL Turnu Măgurele.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2011, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009.

 

6.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului consiliului județean în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008.

 

8.     Diverse.