CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

ORDINEA DE  ZI

 

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN 15 NOIEMBRIE  2011, ORELE 11,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman, pe principalele domenii de activitate.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia, pentru trimestrul IV al anului 2011.

 

4.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011.

 

5.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini aferent acesteia pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport rutier S.C. Lavcom S.R.L. pentru traseul Beciu – Turnu Măgurele.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman, a proiectului de management și duratei de 5 ani pentru care se va încheia contractul de management.

 

7.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

8.      Proiect de hotărâre privind propunerea de desființare a unor unități spitalicești și reorganizarea acestora ca structuri fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului  S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

 

10.   Diverse.