CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

ORDINE DE  ZI

 

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN DATA DE 10 MARTIE 2010, ORA 11,00

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2010.

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2010 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educație și de divertisment-recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice pentru obiectivul „Reabilitare Spital Județean de Urgenț㠖 Alexandria”, județul Teleorman”, în faza proiect tehnic.

 

5.     Diverse.