CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

ORDINE DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN DATA DE  30 SEPTEMBRIE 2010, ORA 11,00

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unor spații din incinta Centrului de Sănătate Cervenia, proprietate publică a județului Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010.

 

4.     Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman, a unor spații proprietate publică a județului.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Teleorman a clădirilor, instalațiilor și echipamentelor de la depozitul Central de la Mavrodin.

 

9.     Diverse.