CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

 

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN  7 DECEMBRIE  2010, ORELE 11,00

 

 

 

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli distincte pentru sumele alocate de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății, unităților sanitare publice cu paturi din județul Teleorman, al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Teleorman, pentru perioada 9 noiembrie – 31 decembrie 2010.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”, în fază studiu de fezabilitate.

 

  1. Diverse.