CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 

 

ORDINE DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI

DIN  DATA DE  29  OCTOMBRIE 2010, ORA 11.00

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1,2,3,5 și nr.6 la   hotărârea  Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman și al Camerei Agricole Județene Teleorman. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism a județului Teleorman.

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 125 din 31 octombrie 2008.

 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ,, Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Teleorman” 2010 - 2020. 

 

7. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru racordarea la rețeaua de alimentare cu gaze naturale a imobilului situat în municipiul Alexandria strada Ion Creangă nr.52 – 54, proprietate publică a județului Teleorman. 

 

8. Diverse