CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

  

ORDINEA DE  ZI

 

A ȘEDINȚEI CONVOCATĂ DE ÎNDATA

A CONSILIULUI JUDEȚEAN

DIN 30 DECEMBRIE 2010, ORA 10,00

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2010.

 

                2. Diverse.