CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

ORDINE DE  ZI

 

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN DATA DE 25 FEBRUARIE 2010, ORA 11,00

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția mediului revizuit - județul Teleorman. 

2.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Măgurele și Zimnicea.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman pe anul 2009.

 

5.     Proiect de hotărâre privind darea în administrare unor unități sanitare din județ a imobilelor proprietate publică și privată a județului în care își desfășoară activitatea.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010.

 

7.   Proiect de hotărâre privind numirea temporară a directorului Camerei Agricole Județene Teleorman – instituție publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

8.     Diverse.