CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

ORDINE DE  ZI

 

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI

DIN  DATA DE  15 DECEMBRIE 2010, ORA 10,00

 

 

1.  Proiect de hotărâre privind încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Gâdea Adrian Ionuț.

 

2.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

 

3.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman, pe principalele domenii de activitate.

 

4.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.

 

5.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 5, 7 și 9 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010.

 

6. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Dan Carmen Daniela în funcția publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

 

7. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Ivașcu Gheorghe, în funcția de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2011.

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Teleorman și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia.

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2011.

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

 

12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, proprietate publică a județului Teleorman.

 

13. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru instalarea apometrelor individuale la blocurile CO1 și CO2, situate în municipiul Alexandria – zona Peco, proprietate publică a județului Teleorman.

 

14. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la ’’Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult” - în calitate de solicitant

 

15. Diverse.