CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 

ORDINE DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN DATA DE  14 AUGUST 2010, ORA 11,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2010. 

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2010. 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2010.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene „Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2010.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2010.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2010.

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2010.

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2010.

 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2010.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2010.

 

12.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 13 și 13a la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010.

 

 13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi, pentru care s-a preluat managementul asistenței sociale.

 

14. Proiect de hotărâre privind însușirea calității de lider de proiect a județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru măsura ISPA RO 16 PPE 024 “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”.

 

15.  Diverse.