CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN DATA DE  13 IULIE 2010, ORA 17,00

 

 

 

1.  Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, panificație și mere în trimestrul IV 2010.

2.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010. 

3.  Proiect de hotărâre privind preluarea managementului asistenței medicale, pentru unitățile sanitare publice cu paturi din județul Teleorman.

 

4.  Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.3 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale  Teleorman.

 

5.   Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social, prin aport în natură, la S.C.Piscicola Teleorman S.R.L.

 

6.  Proiect de hotărâre pentru actualizarea anexei nr. 6 privind modelul de autorizație pentru amplasare și/sau execuție de lucrări, în zona drumurilor publice județene, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010.

 

7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare, pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman

 

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de ,,Administrare a depozitului central de la Mavrodin, pentru sortarea, compostarea, tratarea și depozitarea deșeurilor municipale solide în județul Teleorman”. 

9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare privind ,,Serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Teleorman.

 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  “ Managementul Deșeurilor Teleorman “.

 

11.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul” .

  

12.  Diverse.