CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN  5  FEBRUARIE  2010, ORELE 11,00

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din TVA și a cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2010.

 

2.     Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

 

3.     Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 20 septembrie 2005 privind componența comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aplicarea penalităților de întârziere prevăzute în contractul de lucrări nr. 2002/RO/16/P/PE/024 – 02 la măsura ISPA “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman”.

 

6.     Diverse.