CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI CONVOCATĂ DE ÎNDATA

A CONSILIULUI JUDEȚEAN

DIN 27 APRILIE 2009, ORELE 16,00

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SEGARCEA VALE – LIȚA – TURNU MĂGURELE”.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 1, Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele (intersecția cu DN 52)” finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

 

3. Proiect de hotărâre privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „UDA CLOCOCIOV – SAELELE – LUNCA”

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 2, Uda Clocociov – Saelele – Lunca”.

 

  5. Proiect de hotărâre privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „BECIU – PLOPII SLĂVITEȘTI – SLOBOZIA MÎNDRA”.

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 3, Beciu – Plopii Slăvitești – Slobozia Mîndra”.

 

  7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației – domnul Gabriel Neațu, pentru primirea unui nou membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

  8. Diverse.