CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN DATA DE 11 IUNIE 2009, ORELE 16,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de studii și prognoze, economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Denebola SRL, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 8 mai 2009, precum și tariful utilizat, pentru traseul TR 038 Turnu Măgurele – Lița – Saelele.

 

4.     Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu din domeniul public al județului Teleorman.

 

5.     Proiect de hotărâre privind suspendarea raportului de muncă al domnului Zavera Niculae, director al Serviciului de Exploatații Piscicole Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, serviciu public sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman. 

 

7.     Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 28 din 28 aprilie 2009.

 

8.     Proiect de hotărâre privind încetarea activității Serviciului de Exploatații Piscicole prin comasarea cu Societatea Comercială Piscicola Teleorman, persoane juridice înființate de Consiliul Județean Teleorman.

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km 58 + 000 (40,600)” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

10.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)”, în faza proiect tehnic.

 

11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere a județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu comuna Saelele prin Consiliul Local Saelele, în vederea derulării proiectului “Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale, în comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”.

 

12.    Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului.

 

13.    Diverse.