CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

PREȘEDINTE

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE

DIN DATA DE 18 MARTIE 2009, ORELE 16,00

 

 

 

          1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din TVA și a cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2009.

   

          2. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

          

           3.  Diverse.