R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ

A CONSILIULUI JUDEȚEAN

DIN 8 IULIE 2009, ORA 9,00

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 86 din 3 iulie 2009.

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009.

 

               3.  Diverse