CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINE DE  ZI

ȘEDINȚA ORDINARĂ DE CONSILIU

DIN 16 APRILIE 2009, ORELE 12,00

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009

 

        2.  Diverse