CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

PREȘEDINTE

 

 

 

 

ORDINE DE  ZI

ȘEDINȚA ORDINARĂ DE CONSILIU

DIN 2 APRILIE 2009, ORELE 18,00

 

 

               1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2009, a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009.

 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază, pe anul 2009, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

 

 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2009.

 

 6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2009.

 

 7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2009.

 

 8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii județene “Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2009

 

 9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2009.

 

10 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2009.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Exploatații Piscicole Teleorman, pentru anul 2009.

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2009.

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2009.

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2009.

               

                15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2009.

 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Școlii Speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2009. 

 

17.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, a Consiliului Județean Teleorman.

 

18.  Diverse.