CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  30 SEPTEMBRIE 2009, ORELE 16,00

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22” din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013.

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013.

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman.

 

  1. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului domnului Cîrstea Viorel, reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A. pentru o perioadă de 4 ani.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012.

 

7. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la “Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” în calitate de coordonator.

 

  1. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la “Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” în calitate de solicitant.

 

  1. Diverse.