CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN DATA DE 30 IULIE 2009, ORELE 11,00

 

1.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spațiul situat în imobilul din strada Ion Creangă nr. 52-54, municipiul Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei a) la Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 24  aprilie 2008.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 150 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare DJ 504, Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70) km. 42+060 – km. 53+843”.

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008  privind  aprobarea  proiectului ,,Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km. 58+000 (40,600) și a cheltuielilor necesare implementării”.

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 11 iunie 2009 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul ,, Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17+400 – km 58+000 (40,600)” în faza proiect tehnic.

 

10.    Diverse.