CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  28 AUGUST 2009, ORELE 11,00

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.

 

  1. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei “a” la Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.59 din 24 aprilie 2008.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiție: ,,Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților în care va fi implicat Consiliul Județean Teleorman în managementul și implementarea proiectului “Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia” și a cheltuielilor județului Teleorman legate de proiect.

 

  1. Proiect de hotărâre privind numirea temporară în funcția de director la Biblioteca Județean㠄Marin Preda” Alexandria, instituție publică cu personalitate juridică, a doamnei Ciuntuc Geanina Florența, până la ocuparea postului în condițiile legii.

 

  1. Diverse.