CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  27  OCTOMBRIE 2009, ORELE 15.00

 

 

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 30 septembrie 2006.

 

  1. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor bunuri aferente obiectivului de investiții “Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de înțelegere privind trecerea călătorilor și a mijloacelor de transport pe linia de navigație fluvială ro-ro Nikopol – Turnu Măgurele și a Protocolului pentru transport de vehicule și de pasageri cu nave între punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar al Dunării.

 

  1. Diverse.