ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI ORDINARE DE CONSILIU
DIN 28 MAI 2015, ORELE 14.00


 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Libertăţii nr. 1, municipiul Alexandria, proprietate publică a judeţului Teleorman.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str.Av. Alexandru Colfescu nr. 63, proprietate privată a judeţului Teleorman.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii proprietate privată a judeţului Teleorman.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Judeţean Giurgiu a tronsonului de drum judeţean DJ 503, lim. jud. Giurgiu-Drăgăneşti Vlaşca, km 35+900-38+794, L=2,894 km.

  Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

 6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean Teleorman a unor spaţii proprietate publică a judeţului Teleorman.

  Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

 7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale cuprinse în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 70 din 29 aprilie 2015.

  Initiator: vicepreşedinte Zavera Niculae

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 187 din 21 octombrie 2014.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 12. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe din evidenţele Camerei Agricole Judeţene Teleorman.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2014.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2015.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 15. Diverse.